23.6.2019

"Yksin Raamattu riittää vai riittääkö sittenkään?" -kirjoitus Pride-viikon alkaessaEvankelis-luterilainen kirkko on ilmaissut virallisen tukensa Helsinki Pride –tapahtumalle. Tämä on saanut laajalti kiitosta, mutta herättänyt myös vastustusta.


Yksi arvostelijoista on kansanedustaja Päivi Räsänen, joka kyseli Twitter-julkaisussaan: ”Miten kirkon oppiperusta, Raamattu, sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi?” Lisäksi Räsänen kirjoitti arkkipiispa Tapio Luomalle avoimen kirjeen, jossa hän toi esille raamatullisena näkemyksenään, että homoseksuaaliset suhteet ovat häpeällisiä ja synnillisiä, kaikin tavoin Jumalan tahdon vastaisia. Hänestä homoseksuaalien syrjintää on pikemminkin se, jos heille ei kirkkaasti kerrota totuutta siitä, että heidän elämäntapansa on väärin.

Raamattukäsitys jakaa kristittyjä monissa kysymyksissä, niin tässäkin. Tuon esille ”räsäsläisen” raamatuntulkinnan ongelman sekä esitän oman näkemykseni siitä, miten tunnustava kristitty voi sydämestään tukea seksuaalivähemmistöjä ja kohdella heitä täysin tasavertaisina lähimmäisinä, sallien heille samat oikeudet kuin itselleenkin.
--

YKSIN RAAMATTU RIITTÄÄ VAI RIITTÄÄKÖ SITTENKÄÄN?  

Jos noudattaisin Raamattua kirjaimellisesti, joutuisin kivittämään monia seurakuntalaisiani ja päivän päätteeksi vielä itsenikin! 

Raamatusta löytyy nimittäin sen verran ankaria määräyksiä, että niistä riittää jokaiselle. Kivittämisen syyksi on riittänyt muun muassa uppiniskaisuus vanhempiaan kohtaan (5. Moos. 21:18-21), jumalanpilkka (3. Moos. 24:10-16) ja sapatin rikkominen (4. Moos. 15:32-36).  

Kuka nykyisin vaatisi lapselleen äärimmäistä rangaistusta tottelemattomuudesta? Tai menisi sunnuntaisin ruokakaupan eteen uhkailemaan pyhäpäivän rikkojia? Nämä kohdat ohitetaan varsin kevyesti, mutta ”räsäsläinen” tulkintalinja valitsee mielellään tekstejä, joissa viitataan homoseksuaaliseen aktiin ja tuodaan se muuttumattomana Jumalan sanana: ”Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava” (3. Moos. 20:13).

Sanomattakin selvää, että tällainen raamatunkäyttö muistuttaa vanhan vihtahousun menetelmää, luetaan kuin piru Raamattua. Vaikka homojen tappamista ei tietenkään suoranaisesti vaadita, se tehdään selväksi, ettei tällaista elämäntapaa hyväksytä ja siitä on tehtävä parannus. Ihminen ei saa olla mitä on, koska ”homostelu” on syntiä. Voi vain arvailla, montako ihmiselämää tällainen ajattelu on vuosien aikana tuhonnut, suoraan tai epäsuorasti. Sietämätöntä on sellainen elämä, jossa joutuu kieltämään oman ihmisyytensä ja sen perustarpeet, sen kuka tosiasiassa on. Kaukana lähimmäisenrakkaudesta ollaan, jos toiselta tällaista vaaditaan.               

Raamatun kirjaimellinen noudattaminen on mahdotonta. Se on järjetöntä, eikä sitä ole sellaiseksi tarkoitettukaan. Luultavammin Mooseksen lain ankarat määräykset toimivat enimmäkseen pelotteena, eikä niitä useinkaan edes sovellettu kirjaimellisesti. Hammurabin laki ”silmä silmästä, hammas hampaasta” tarkoittikin alusta alkaen sitä, että aiheuttamastaan vahingosta joutui vastavuoroiseen vastuuseen, joka korvattiin taloudellisesti. Silmiä ei uudelleen puhkottu tai hampaita vedetty irti, vaan kullekin teoille määrättiin tietty hinta, aineellinen vastike. Oppineet osasivat jo tuolloin käyttää maalaisjärkeä, kun he miettivät oikeutta ja kohtuutta ankarien säädöksien tulkinnassa. 

Vaikka Uusi testamentti on Vanhaa testamenttia myöhäisempi, ja kuvauksissaan nykylukijalle inhimillisempi, sekin on aikansa lapsi. Useimmat meistä osaamme jo naurahtaa sen vaatimuksille ”miesten lyhyistä hiuksista”, ”naisen vaikenemisesta seurakunnassa” tai ”naisen pään peittämisestä rukoillessa.” Enää vähemmistö pitää näitä velvoittavina määräyksinä. Uuttakaan testamenttia ei voi, eikä kannata yrittää noudattaa kirjaimellisesti, se vie absurdiuteen. Kirkko on esimerkiksi jo ajat sitten luopunut Mooseksen laista ja näistä Jeesuksen sanoista: ”Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut” (Matt. 5:18). Käytännössä siis – joka rehellisesti sen myöntää – voimme todeta, ettemme millään noudata kaikkea Jeesuksen opetusta.      

Raamatun sanomaa on aina tulkittu ja sovellettu. Sitä tekee edelleen jokainen kristitty ja kristillinen yhteisö. Raamattua luetaan aina valikoiden. Mikäli joku toista väittää, hän valehtelee.  

Raamattu on syntynyt aikana, jolloin ihmisoikeuksia ei käytännössä ollut. Kauniita korulauseita ja filosofioita saatettiin kyllä viljellä – Pyhiä kirjoja myöten – mutta käytännön toteutus oli puutteellista. Antiikki oli monelle ihmisryhmälle ja yksilölle julmaa, epäinhimillistä aikaa. Valitettavasti se on sitä yhä. Rakkaudesta ja armosta puhetta riittää, mutta läheskään kaikki eivät saa sitä kokea. Pahinta on se, jos esiintyy armon ja rakkauden yhteisönä, mutta ei lunasta sitä teoissaan. Epäilemättä moni kokee tätä ristiriitaa kirkon ja muidenkin kristittyjen yhteisöjen suunnalta.  

Koska Raamattu on aikasidonnainen, sitä pitää lukea kriittisesti. Asiat, jotka ymmärrämme nyt paremmin ja perustellummin, saavat valaista mieltämme ja sydäntämme. Tosiasioilta ja tutkitulta tiedolta ei ummisteta silmiä ja korvia, ei silloinkaan, vaikka oma raamatuntulkinnan perinne väittäisi ennakkoasenteena muuta. Todellinen kristinusko on sellaista, jossa uskalletaan muuttua, etenkin jos se on lähimmäisen parhaaksi. 

Homoseksuaalisuus ja sen ”harjoittaminen” ei ole synti. Raamatunaikana sitä ei ymmärretty kuin nyt, eikä se silloin muistuttanut etäisestikään vapaiden ja tasaveroisten ihmisten kumppanuutta. Onneksi nykyisin on toisin. Useat kirkonkin piirissä ajattelevat, että jokaisella on oikeus elää ja rakastaa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Mutta se mikä on korjattu lainsäädännössä, hakee vielä täysimittaista muutostaan asenneilmapiirissä. Tasa-arvotyö on kesken monella osa-alueella ja seksuaalivähemmistöt ovat yksi heistä. 

Käskeminen, määräily ja uhkailu on jo ajat sitten todettu huonoksi tavaksi johtaa ihmisiä. Hyvällä saa paljon kestävämpiä tuloksia. On aika laajentaa tätä kaikkeen yhteiskuntaan ja etenkin kristillisten yhteisöjen piiriin. Hyväksytään ihmiset, luotetaan heihin ja annetaan vastuuta. Tässä muodossa kristinusko voi selviytyä länsimaissakin, jossa saa kyseenalaistaa ja kriittistä ajattelua pidetään suotavana. 

Kirkkojärjestyksessä todetaan: ”Kirkko pitää korkeimpana ohjeenaan sitä tunnustuskirjojen periaatetta, että kaikkea oppia kirkossa on tutkittava ja arvioitava Jumalan pyhän sanan mukaan” (KJ 1:1). 

Miten tämä vaatimus suhtautuu käsillä olevaan asiaan? Riittääkö yksin Raamattu? 

Vastaisin näin: 1) Todetaan reilusti, että tietyt asiat ovat Raamatussa vanhentuneita ja ne voi ohittaa, jolloin linjausten on tultava kantavista pääperiaatteista, 2) Tutkitaan Raamattua sen omassa kontekstissa ja pyritään ymmärtämään mm. homoseksuaalisuutta sen ajan kulttuurissa, sitä miksi se oli tabu ja mitkä ovat erot nykyiseen käsitykseemme, 3) Ammennetaan kaikki tieto ja viisaus eri tieteenaloilta, eikä anneta totuttujen uskontraditioiden sanella valmiita vastauksia. Uskalletaan uudistua, kipuilunkin kautta. Rakkauden on ohjattava asenteitamme ja tulkintaamme Raamatusta. Kirjain kuolettaa, Henki tekee eläväksi.     

Yksin Raamattu ei riitä: on epäkristillistä olla ottamatta huomioon sitä, mitä Jumalan antamin lahjoin voidaan muutenkin selvittää ja ymmärtää. Toisaalta Raamattu riittää: se kertoo Jumalasta, jolla on hyvä tahto kaikkia ihmisiä kohtaan ja joka odottaa sitä, että kohtelemme toisiamme kunnioittavalla rakkaudella, ja että kohtelemme erityisellä herkkyydellä heitä, jotka ovat heikommassa asemassa ja poikkeavat valtavirrasta. Tämä opetus ei vanhennu, vaan kestää ajasta aikaan. Jumala = rakkaus.   

Hyvää Pride-viikkoa toivotellen, 

Panu Partanen
kirkkoherra
Toivakan seurakunta 

”Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä” (Ef. 5:2).

”Meidän kykymme on saatu Jumalalta, ja hän on myös tehnyt meidät kykeneviksi palvelemaan uutta liittoa, jota ei hallitse kirjain vaan Henki. Kirjain näet tuo kuoleman, mutta Henki tekee eläväksi” (2. Kor. 3:5-6).

”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne” (Joh. 13:34-35).

17 kommenttia:

 1. Arvoisa kirkkoherra. Ikävää, että raamatun kokonaistuntemuksesi on noin huonossa jamassa. Kuten mainitsitkin raamattu on kokonaisuus jossa on selvä punainen lanka. Tällöin vanha ja uusi testamentti täydentävät toisiaan täydellisesti ja muodostavat kokonaisen tarinan luominen -syntiinlankeemus -laki - lupaukset ja ennustukset koko ihmiskunnan pelastuksesta. Uudessa testamentissa tarina jatkuu vanhan testamentin lupausten toteutumisena Jeesuksessa. Siitä seurannut ilosanoman levittäminen vainottuna seurakuntana jopa kuoleman uhalla. Mikäli ajattelumallisi pitäisi paikkansa onko mielestäsi jokin syy miksi Jeesuksen piti kuolla ja sovittaa syntimme? Miksi Jeesus kehoitti syntistä naista seuraavin sanoin "en tuomitse minäkään, mene äläkä enää syntiä tee“. Jeesuksen opetuksessa synti oli aina vakava asia, onneksi meille epätäydellisille syntisille TARJOTAAN pelastus ja siinä on meidän kristillinen toivomme. Onneksi kaikilla on mahdollisuus tutustua omin silmin raamatun kokonais ilmoitukseen ja lukea mitä Jeesus uudessa testamentissa itseasiassa synnistä ja pelastuksesta opettaa ja minkälaista opetusta ylösnousemuksen jälkeen seurakunnille aiheesta annettiin. Kristinusko on usko joka sitoutuu sen pyhään kirjaan eli raamattuun. Usko joka ei sitoudu raamattuun vaan omiin tunteisiin, ympäröiviin mielipiteisiin tai ajan vaatimuksiin ei ole kristillistä uskoa vaan jotakin aivan muuta.


  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä Panu! Näin on! Ihmiset jotka haluavat luokitella ja tuomita toisia löytävät aina jonkun raamatunlauseen tuekseen. Kaikki mikä on tärkeää elämässä on rakkaus, ymmärtämys ja usko hyvään. Ne jotka lukevat raamattua silmät ja sydän kiinni elävät vuosituhansien aikaista elämää ja sen ajan lainkuuluvaisuutta. He usein tuomitsevat islaminuskoiset vanhoollisista perinteistä mutta itse ovat ihan samanlaisia. En halua olla missään tekemisissä tuomioitsijoiden kanssa. Minä elän rakkaudessa ja kiitollisuudessa tätä päivää.

   Poista
 2. Kirkkoherran raamattutulkinta on hieman hämmentävä.Hän sekoittaa juutalaisille annetun lain koskemaan kaikkia ja toisaalta antaa ymmärtää, että "rakastava homoseksuaalisuus" olisi syntynyt vasta myöhempinä aikoina. Hän tuntuu myös sekoittavan vertauskuvauksellisuuden ja kirjaimellisuuden. Raamatun teemoja tulisi tutkia kokonaisuutena eikä yksittäisinä jakeina.

  Vaikka siivuuttaisi Raamatun kaikki homoseksuaalisuutta koskevat kohdat, jää paljon seksuaalisuutta ja parisuhdetta käsitteleviä kohtia. Ne kaikki kertovat seksuaalisen suhteen kuuluvan miehen ja naisen väliseksi. Kyse ei ole vain yksittäisestä tai muutamasta kohdasta. Tästä faktasta ei välttämättä tarvitse pitää, mutta näin asia kuitenkin Raamatussa on. Se tuntuu inhimillisesti kovalta homoseksuaaleja kohtaan, mutta ei se silti muuta tämän teeman kokonaissanomaa. Jumala rakastaa jokaista ihmistä. Tarkoittaako se myös homoseksuaalisten suhteiden hyväksymistä? Vaikka melkein toivoisin niin, on sellaista tulkintaa vaikea löytää Raamatusta. Aihe on kuitenkin sen verran herkkä, että jätän tämän asian tutkimisen ja tulkitsemisen niille, joita asia henkilökohtaisesti koskettaa tai jotka ovat teologisesti päteviä ja objektiivisia tulkitsemaan Raamatun kieltä, kulttuuria ja tapoja. Sateenkaariparien kirkollista vihkimystä puoltavien olisi kuitenkin hyvä löytää perustelut asialle Raamatusta, muutenkin kuin yliviivaamalla epämieluisat kohdat. Etsimmekö Raamatusta tukea omalle tahdollemme vai Jumalan tahtoa, tämä on vaikea erottaa asiassa kuin asiassa.

  VastaaPoista
 3. Homous on syntiä Raamatun eli Jumalan Pyhän Sanan mukaan niin Vanhan kuin Uudenkin testamentin mukaan. Kirkkonerrana tulisi tulkita Sanaa oikein niin kuin sen Jumala on ilmoittanut meille ihmisille.Jeesus Kristus armahda kirkko herraakin tekemään Jumalan tahtoa omassa elämässään. Eli tulee tehdä PARANNUS itse ja huutaa Jumalaa avuksi. Jumala on luonut ihmisen seksuaalisuuden vain aikuisen miehen ja naisen välille.Ihmisten tulisi taipua Jumalan tahtoon eikä omaan tahtoon. Niin minäkin olen yrittänyt elämässäni tehdä omista synti tottumuksistani.Sana sanoo, ette ole vielä verille asti tehneet vastarintaa syntiä vastaan. Uskovanakin, täytyy valvoa ja kilvoitella. Nykyisin varsinkin on syntiä, joka niin helposti kietoo ihmisen mukaansa.Jumala rakas armahda meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tätä pyydän minulle ja koko Suomen kansalle. Evankelista Tanja Kytömaa

  VastaaPoista
 4. Miksi luterilainen kirkko ei ole puuttunut yhteiskunnan epäkohtiin: avioero, perheen perustaminen avoliitossa, uudelleen vihkiminen avioliittoon, miksi ei ole nostettu lakialoitetta lapsilisien poistamiseksi? Nykymenolla naiset tuntuvat hankkivan toimeentulonsa höynäyttämällä miehiä hankkien heidän avullaan lapsia. Eikö nämä synnit ole paljon suurempia kuin tuntea rakastavansa samaa sukupuolta? Suojelemaamme lapsia ja perheitä. Jätetään jo tämä pride ja homous omaan lokeroonsa kaiken muun keskellä!

  VastaaPoista
 5. Inhottavaa hyökätä yksittäistä kristittyä ja hänen vakaumustaan kohtaan näin julkisesti. Sama koskee myös muita konsetvatiivikristittyjä, jotka haluavat elää Jumalan sanan mukaan. Kenenkään kirkon työntekijän en moista soisi tekevän. Kirkon yksi keskeinen tehtävä on tukea kristittyjä elämään vakaumuksensa mukaan ja tuettava heitä hengellisesti pimeyden keskellä.

  VastaaPoista
 6. No minä kirjoitin blogin uusi suomi puheenvuoro:Homoseksuaalisuus

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Parasta on etsiä tietoa, miksi ihminen on homo ja homoseksuaalinen. Luoja hyäksyy sen, jos etsii

   Poista
 7. Kirkkoherra vastaa kysymykseen riittääkö Raamattu yksin: "Todetaan reilusti, että tietyt asiat Raamatussa ovat vanhentuneita ja ne voi ohittaa, jolloin linjausten on tultava kantavista pääperiaatteista."

  Yksi ja tärkein kantava pääperiaate on juuri Raamatun Sana, joka on yhtä kuin Herra Jeesus Kristus.

  Hänestä Sanassa oli ilmoitettu jo ennen hänen syntymäänsä ja Sanan kautta hänet on ilmoitettu jälkipolvillekin. Hänessä Sana saa täyttymyksensä, hän on Sanan syy ja aihe.
  "Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani pysyvät iäti."
  "Minun sanani ovat henki ja elämä."

  "Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala" Joh 1:1
  "Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti." Hebr 13:8
  "Minä olen tie, totuus ja elämä." Joh 14:6. Sana on siis luotettava ja vastaanottamisen arvoinen kaikkina aikoina koska Jumala ei muutu.

  Samoin seurakunta rakentuu häneen Sanan kautta: "..apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä."

  Raamatussa ei ole puolitotuuksia vaan se on kokonaan totuus Snl 119:160
  Jeesus itse vetoaa VT:n kirjoituksiin puheissaan; hänelle Mooseksen kirjat ja profeetat ovat täyttä totta. Oliko hänkin sitten vain aikansa lapsi, pelkkä tietämätön ihminen kuten toisetkin?
  Raamattu on toista mieltä; mm. Johannes ja Paavali Efesolaiskirjeessään kertovat hänen olleen luomisessa mukana, kaiken olevaisen olevan luodut hänessä, hänen kauttaan ja häneen. Hän myös pitää kaikkea olevaista voimassa.

  Jos siis Sana sanoo synnin synniksi, niin sitä se on. Sen sanoo maailmankaikkeuden Herra ja Kaikkivaltias Luoja.
  Uudessa testamentissa Roomalaiskirjeen luku 1 on selkeä kannassaan homouden synnistä, jota Paavalin 1Kor 6:9-11 tukee.

  Johannes kertoo Jeesuksen olleen täynnä armoa ja totuutta. Niin hän on edelleen. Meille kaikille syntisille; homoille ja haureellisille heteroille, varkaille , ahneille ja murhaajille jne jne.
  Totuus tekee vapaaksi, koska joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon, näin lupaa Sana.

  Mark 8:34-36 Jeesus sanoo: "Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän ottakoon ristinsä ja kieltäköön itsensä ja seuratkoon minua."
  Armahdettu, uudestisyntynyt ei vaella enää lihallisia himojaan ja synnillisiä (= Jumalan tahdon vastaisia) taipumuksiaan seuraten. Hän on ristiinnaulinnut entisen itsensä yhdessä Jeesuksen kanssa Golgatan ristille, kuollut vanhalle itselleen."Nyt en enää elä minä, vaan Kristus minussa", huudahti Paavalikin. Pelastuksella on siis hintansa.

  1 Joh 4:9 "Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa."

  Kukaan ei ole kivittämässä toistaan, me emme elä enää Vanhan liiton lain alla, vaan uudessa armoliitossa, johon meillä on pääsy Jeesuksen sovitustyön tähden. Hän täytti lain ja hän täyttää sen myös meidän edestämme.

  Meidän tulee vaeltaa kuuliaisina hänen sanalleen, pitää kaikki mitä hän on käskenyt meidän pitää ja ne sisältyvät rakkauden kaksoiskäskyyn. Lähimmäisenrakkautta on se, että kertoo totuuden synnistä ja tuomiosta sekä armosta ja oikean tien pelastukseen. Se on kaikille sama ja alkaa parannuksen teosta.

  VastaaPoista
 8. Kirkkoherra liikkuu aika vaarallisilla vesillä kun pitää Raamattua vanhentuneena. Raamattu määrittelee ison määrän asioita synniksi joista homostelu on yksi. Synti erottaa meidät Jumalasta ja Jeesuksen kautta pääsemme taas Jumalan luo. Nyt jos synti ei enää olekaan syntiä niin mihin sitten me tarvitsemme Jeesuksen sovitustyötä jos kerran enää ei ole mitä sovittaa ? Mihin evankeliumia sitten tarvitaan jos Jeesuksen sovitustyöllä ei enää ole merkitystä ?

  VastaaPoista
 9. Raamattu varoittaa raatelevista susista lammasten vaatteissa,jotka eivät laumaa säästä. Lipevillä ja mielistelevillä puheilla "rakkaudesta" he johdattavat syntisiä kadotukseen. Samaa puhetta kuin käärmeellä paratiisissa: "Onko Jumala todella sanonut..?
  Jumala ei syntiä siunaa vaan on valmistanut meille kaikille ulospääsyn synneistä Poikansa sovitustyön kautta.

  VastaaPoista
 10. Kirkkoherra Toivakasta on eksyksissä ja opettaa väärin, minkä Jeesus kyllä muistaa tuomiopäivänä. Kirkko on lähtenyt väärille urille totellessaan mieluummin ihmistä, kuin Jumalaa ja siksi se on menettänyt arvostuksensa. Syntiä ei sanota synniksi. Ei kansa arvosta valehtelevia kirkonmiehiä!

  VastaaPoista
 11. Tiina Luomanen27.6.2019 klo 0.33

  Kiitos rohkeudestasi ja voimia, Panu! Radio Dei oli linkittänyt tämän blogisi omaan fb- postaukseensa ja sen vuoksi ” tuomion pasuuna” soi näissä palautteissa niin väkevänä. Huuto ja lynkkausmieliala näyttävät olevan kovaa valuuttaa, mutta kuljemme kohti oikeaa suuntaa: kohti rakkautta ja valia, jossa kaikki ovat tasa- arvoisia.

  VastaaPoista
 12. Ystävä hyvä, kaikki ovat tasa-arvoisia Jumalan edessä. Kaikki ovat lähtökohtaisesti syntisiä. Jumala on se joka määrittelee synnin, eivät teologit. Hän myös armahtaa jokaisen joka haluaa synneistänsä päästä ja seurata Kristusta.

  VastaaPoista
 13. Kummallista miksi osa kirkosta haluaa olla mukana tällaisessa menossa ja pakottaa muutkin siihen : Pieni vilkaisu sisältöön paljastaa moraalittomuuden joka on kaiken kristillisen etiikan vastaista... ks liikkeen kotisivut ... Miten tämä edistää tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia (jotka jo ovat kaikilla kansalaisilla Suomessa)? Tällä tiellä osa kirkosta tekee hengellisen itsemurhan. kannattaa antikristillisiä ja moraalittomia aatteita kun parempi vaihtoehto on olemassa... On hyvä jos kirkossa pidettäisiin kiinni Jumalan Sanasta ja kirkon tunnustuksesta. Se on elinehto että seurakunta pysyisi elävänä ja edistää hyvää elämää koko yhteiskunnassa. Ongelma on kun vieras ideologia Ylpeys liike /homopride saa vallata kirkon ja muuttaa opit mielensä mukaiseksi. Tähän ei pitäisi mennä mukaan. Kirkon johto näyttää esimerkkiä luopumuksesta kun pitäisi olla suolana ja valona sekulaarissa yhteiskunnassa.. . Kirkko kansa seuraa perässä. Genus pedagogiikka edustaa antikristillisyyttä, jossa taistellaan Jumalan luomisjärjestystä vastaan (Jumalan luomana Avioliitto on hyvä ja miehen ja naisen välistä ja hedelmällinen, syntyy lapsia, se on ainoa luonnonmukainen järjestys) Normikritiikki edustaa 10 käskyn vastaisuutta ja hylkää käskyt, joka tuo kaoksen kirkkoon ja yhteiskuntaan. On rakkauden kaksoiskäskyn vastaista ja Jumalan Sanan tuomion alaista hylätä tämä esimerkkinä Sodoman ja Gomorran kohtalo ks Juudaan kirje ja varoitus Uudessa testamentissa niille jotka näin tekevät tulevaisuudessa... On silti hyvä muistaa että Jumala kuitenkin rakastaa kaikkia ihmisiä, eheyttää ja parantaa niitä jotka tulevat Hänen luoksees. evankeliumi kuuluu kaikille sukupuolisesta suuntautumeisesta huolimatta, mutta pelastus Jeesuksen seuraaminen tulee niille, jotka ottavat sen vastaan ja antavat Herran muuttaa elämänsä saaden siihen Pyhän Hengen voiman ja sitten elävät sen mukaan mitä Jeesus opettaa Hänen voimastaan ja armostaan se on mahdollista (Joh.3:16, 1:12, Room1. , Juudaan kirje) Ks. 1 Kor 6:9-10 : Paljon homoja ja heteroita tuli uskoon alkuseurakunnassa ja elämä muuttui … Samat ehdot oli kaikilla: parannus, kääntyminen Jeesuksen puoleen ja Herran Jeesuksen ottaminen vastaan, kaste usko…. Pelastus armosta lahjana Kristuksen tähden … nuo ihanat aarteet... Jeesus muutti sydämet antoi elämän tarkoituksen, rauhan sydäeen ja uuden elämän ja suunnan!!

  VastaaPoista
 14. Vastaisin näin: 1) Todetaan reilusti, että tietyt asiat ovat Raamatussa vanhentuneita ja ne voi ohittaa, jolloin linjausten on tultava kantavista pääperiaatteista, 2) Tutkitaan Raamattua sen omassa kontekstissa ja pyritään ymmärtämään mm. homoseksuaalisuutta sen ajan kulttuurissa, sitä miksi se oli tabu ja mitkä ovat erot nykyiseen käsitykseemme, 3) Ammennetaan kaikki tieto ja viisaus eri tieteenaloilta, eikä anneta totuttujen uskontraditioiden sanella valmiita vastauksia. Uskalletaan uudistua, kipuilunkin kautta. Rakkauden on ohjattava asenteitamme ja tulkintaamme Raamatusta. Kirjain kuolettaa, Henki tekee eläväksi.

  Sinulle vastaan nöyrästi mutta totuudessa sen sijaan näin:
  1) Jumala on niin viisas (viisaampi kuin sinä usko pois) että hän saneli raamatun sopimaan kaikkiin aikakausiin.
  2) Et selvästikään itse ymmärrä raamattua ja lue sitä oikeassa alkuperäisessä kontekstissa kun et ymmärrä mitään osoittamiesi raamatunpaikkojen opetuksista ja neuvoista jotka kyllä pätevät nykyäänkin. Vaikka olen varmaan parikymmentä vuotta nuorempi kuin sinä, voin tekstisi perusteella sanoa että sinä et ole tutkinut sanaa tarpeeksi kirjoitettuasi näin älyttömän ja huonosti perustellun tekstin. Esimerkkisi ovat täysin linjattomia ja ne jokainen voidaan kumota ensisilmäyksellä. Jos todella haluat polkea raamatun sanomaa, mitä en ymmärrä sinun ammatissasi ollenkaan, tee se edes paremmin.
  3) Jos tähän haluat lainata väkisin kontekstista pois otetun ja vääristellyn raamatunpaikkasi todistamaan sitä miten sinä olet oikeassa niin sanon että kyllä kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Kuka tahansa tämän Jumalan Pyhän Hengen omaavista voi olla kanssani samaa mieltä että sinun on viisasta rukoilla että myös sinä voisit saada tämän Hengen.

  Tämä on paras vastaus mitä näin järjettömään tekstiin voi vastata. 20 vuotias Jumalan Pyhässä Hengessä kulkeva nuorikin näkee tämän kirjoituksesi läpi. Kehotan nyt rakkaudella vaikka olen vihainen myös, rukoile ettet eksy, sillä tämä aika on paha. Usko pois, haluan nähdä myös sinut Taivaassa kun sen aika tulee.

  VastaaPoista
 15. Nämä ovat asioita joiden vuoksi Kristus kuoli. Hän otti meidän rikkomuksemme ja pahat tekomme kantaakseen, mutta niin kuin oli sodoman päivinä samat asiat ovat ottaneet meidän aikamme.

  Raamattu ei salli meidän tuomita ihmistä, mutta väärät asiat voimme sanoa vääriksi. Jumalan sana kertoo hyvin selkeästi esimerkkejä tämänkaltaisista tilanteista. Naiselle kaivolla Jeesus sanoi "mene äläkä syntiä enää tee". Nainen koki vapautuksen kuormastaan eikä varmastikaan enää tahtonut vanhan elämän asioita tehdä. Huomatkaa että vanhat asiat lähtivät pois naisesta. Hän sai uudistua Jumalan armosta ja koki vapautuksen syntikuormasta.

  Raamatun sana on tänäkin päivänä elävä ja voimallinen. Tänä aikana monet houkuttelevat henget viettelevät ihmisiä ja saavat asiat näyttämään oikeilta. Pyhän Hengen johdatus ihmisen elämässä pitää yhtä raamatun kirjoitusten kanssa koska ne eivät voi koskaan olla keskenään ristiriidassa.

  Jumalan rakkaus tekee ihmisen vapaaksi " Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat." joh 7:38. Henki todella tekee eläväksi.

  Jumalan sana kehottaa meitä kääntymään pois pahoista teoistamme, katumaan niitä ja ottamaan vastaan lahjaksi saadun uuden elämän Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta.

  Siunausta päivään.

  VastaaPoista