19.12.2016

”Somessa pienikin ponnistaa” – Toivakan seurakunta sosiaalisessa mediassaSosiaalinen media (some) on muuttanut seurakuntien viestintää. Taitavasti käytettynä se tuo toimintaan lisäarvoa, sellaista, jota ei ennen ollut. Parhaimmillaan se tuo esiin kirkon hyvän työn: seurakuntaelämä näkyy heillekin, jotka eivät siihen osallistu. Olen saanut myönteistä palautetta heiltä, jotka ovat vieraantuneet kirkosta ja kristillisyydestä. He kuitenkin arvostavat seurakuntamme innovatiivista toimintatapaa. Uusia kontakteja syntyy. 

Some luo yhteisöllisyyttä. Sen kautta voidaan vahvistaa kristillistä identiteettiä. Lisäksi se mahdollistaa väylän heille, jotka eivät kykene muutoin osallistumaan seurakuntaelämään. Esimerkkinä mainittakoon omaishoitajat, jotka palvelevat läheisiään uskollisesti. Heiltäkin olen saanut kiitosta konserttien suoratoistoista, tilaisuuksien kuvakoosteista, tiedotteista tai vaikkapa verkkoon jaetuista saarnoista. 

Some ei ole yksin viestinnän työkalu. Se on ympäristö, jossa ihmiset viettävät aikaansa. On olennaista, että seurakunnissa ymmärretään tämä. Seurakunnan tulee olla siellä, missä ihmiset ovat. Kaikkien työntekijöiden ei tarvitse olla somessa, mutta on tärkeää, että osa on. Sama koskee luottamushenkilöitä ja muita seurakuntalaisia.  

Somen hallintaan ei tarvita suuria yksiköitä. Verkossa pienikin seurakunta ponnistaa! Otan esille muutamia tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Toivakan seurakunnan hyvään some-näkyvyyteen. 

Yhteys toimintaan. Somesta on vähän hyötyä, jos seurakuntaelämä on muuten halvaantunutta. Verkkomaailma ei ole irrallinen reaalielämästä, vaan ne korreloivat keskenään, kertovat toisistaan. Seurakuntien ei pidä olla some-keskeisiä vaan toimintakeskeisiä. Some on viestinnällinen työkalu, joka tukee kirkon perustehtävää.   

Sisältö. Pitkässä juoksussa pelkistä tapahtumista tiedottaminen ei riitä. Sanottavaa pitää olla. Viestinnän sisältö nousee toiminnasta sekä materiaalista, jota verkkoon tuotetaan. Somessa voidaan tehdä myös syvätason viestintää. Tässä seurakunnilla on vielä opittavaa. 

Viestijät ovat osallistujia. Pienen seurakunnan vahvuus on, että tapahtumia suunnittelevat, mainostavat ja toteuttavat samat ihmiset. Toiminnallinen ketju on yhtenäinen. Sillä on merkitystä, että viesti tulee läheltä. Ihmiset aistivat sen, onko sanomaan sitouduttu ja koskettaako se viestijää itseään.       

Persoonat. Piispa Wille Riekkinen sanoi papiksi vihkimisen yhteydessä, että papin tärkein työväline on hänen persoonansa. Onnistunutta viestintää ei voi tehdä kasvottomana. Persoona saa näkyä. Onnistunein viestintä tapahtuu monesti henkilökohtaisten käyttäjäprofiilien kautta. Ihmiset ovat somessa ihmisiä varten, omakohtaisuus on tärkeää. 

Kaikki mukaan! Somen idea perustuu siihen, että jokainen on viestijä. Ratkaisevaa on, miten  seurakunnat saavat aktivoitua jäsenensä tälläkin foorumilla. Sadat some-viestijät ovat moninkertainen resurssi verrattuna muutamiin työntekijöihin. Kirkon sanoma on viesti. Sen kertominen kuuluu kaikille.  

(Kirjoitus julkaistaan Lapuan hiippakunnan vuosikertomuksessa 2016) 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti