31.12.2017

Mitä minusta on sanottu? (Osa III)


Arja Korisevan kanssa hänen joulukonserttinsa jälkeen 2017.

Koen tärkeäksi kysyä myös muilta mitä he ajattelevat minusta, työstäni ja sopivuudesta Kallion kirkkoherraksi. Julkaisen näitä kommentteja muutamissa osissa, tämä on niistä kolmas ja viimeinen.  

--
Arja Koriseva-Karmala, viihdetaitelija, Toivakan kirkkovaltuuston jäsen: 

Tapasin Panun melko pian hänen aloittaessaan Toivakan kirkkoherrana ja olin onnellinen,että seurakuntamme oli saanut hänen kaltaisensa persoonan. Hän on helposti lähestyttävä, läsnäoleva kuuntelija ja auttaja.

Hän huokuu lempeyttä ja välittämistä. Hänestä pitävät kaikenikäiset ja hänellä on hyvä ote meihin kaikkiin. Hän on suvaitsevainen ja avarakatseinen ja hänen myötään myös nuoret innostuivat enemmän seurakunnan toiminnasta ja kaikenlainen toiminta monipuolistui. 

Olen Toivakan seurakunnan kirkkovaltuutettu ja toimin seurakuntamme lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajana ja sitä kautta olen Panun kanssa tekemisissä yhä enemmän. Hänen kanssaan on hyvä tehdä yhteistyötä ja suunnitella uutta. Panu on päivittänyt seurakuntamme toimintaa kaikin tavoin, myös ja erityisesti somessa. Hän aktivoi meitä osallistumaan ja toimimaan seurakunnan eri tehtävissä. Panu on ammattitaitoinen, erinomainen puhuja ja hänen puheensa ovat värikkäitä, ymmärrettäviä ja ihmisläheisiä. Ne vangitsevat kuulijansa.

Suosittelen Panu Partasta Kallion kirkkoherran virkaan ja olen varma, että hän taidoillaan ja upealla persoonallaan olisi mitä parhain valinta. Hänellä on taitoa ja annettavaa suuremmalle yhteisölle kuin mitä Toivakka tarjoaa. Toivon hänelle kaikkea parasta. Taivaan Isän siunausta ja rakkautta.

--
Lotta Endtbacka (ent. Kujanpää), kirkkoherra Pietarsaaren suomalainen seurakunta. Kallion seurakuntaneuvostossa kaudella 1998-2002: 

”Tunnen Panun ja Kallion molemmat opiskeluajoilta lähtien. Jo silloin Panu oli innovatiivinen, sosiaalinen ja osaava teologi ja Kallio Helsingin kiinnostavimpia seurakuntia. Vuosien varrella nämä piirteet ovat kummassakin vain vahvistuneet. Panu on taitavasti argumentoiva ja lämminsydäminen keskustelija niin kasvokkain kuin sosiaalisessa mediassa, jossa vaikuttamisessa hän on pappina yksi Suomen edelläkävijöitä. Muiden mielipiteitä orjailematta ja itsensä likoon laittaen Panu uskaltaa puolustaa sorrettuja ja unohdettuja. Yksi eniten arvostamiani kollegoja kirkkoherrana ja pappina. Minulle rakas Kallio ansaitsee kirkkoherraksi jonkun, jolla on terävä huomiokyky, kyky johtaa ihmisiä, uskallus päätöksentekoon, innovatiivinen ja utelias asenne niin työntekoon kuin kaikkeen elämään hyvää huumoria unohtamatta. Panu on sellainen. Kallio on lajissaan ainutlaatuinen, sitä on myös Panu, tekisitte varmasti todella paljon hyvää toisillenne.”

--
Jonne Kuusniemi, koulutusvastaava, HKL:

”Tämä on kirjoitus ystävästäni Panu Partasesta joka on hakeutumassa elämässään uusille urille. Panu on hakeutumassa Kallion seurakunnan kirkkoherraksi. Haluan olla tukemassa Panu tehtävään koska koen, että Panu on oikea henkilö tehtävään.

Olen saanut tuntea Panu vuodesta 1996 jolloin aloitimme molemmat opinnot helsingin yliopistossa teologian laitoksella. Iloiseen ja ulospäin suuntautuneeseen Panuun oli helppo tutustua joskin samassa tutorryhmässä oleminen avitti asiaa hieman samalla. Panu oli hyvin sosiaalinen ja oli mukana opiskelijoiden tapahtumissa. Sosiaalisuuden lisäksi Panu oli tunnollinen opiskelija. Teräväpäiseen kaveriin tarttuivat luetut luvut. Panu oli myös kova pohtimaan luettuja asioita. Panu oli ryhmässä henkilö joka sai muut toimimaan jos oli toiminnan tarve ja pohtimaan jos oli pohdinna tarve. Panun kanssa oli mukava viettää opiskeluvuosia.

Elämä ohjasi meidät eri suuntiin jo opiskeluaikana. Minä lähdin joukkoliikenteen pariin ja Panu jatkoi opiskeluja. Valmistuminen ja vastaaminen papintehtävän kutsumukseen vei Panun pääkaupunki seudulta Keski-Suomeen. Panu teki papin työtä ja minä olin yhtenä rattaana pyörittämässä Helsingin raitioliikennettä. Yhteyttä olemme pitäneet viestivälineillä kuin osallistumalla teologisiin symposiumeihin.

Panu on henkilö joka elää kuin saarnaa ja saarnaa koska elää. Panun kertomukset on loistavia ja nykyaikaisia oivalluksia. Panun pohtivat ja kantaaottavat saarnat puhuvat ihmisen ja ihmisyyden puolesta. Panu tuo ajatuksensa osaavasti myös nykyaikasesti esille sosiaalisessa mediassa. Kristillinen puhe ja ajatukset ovat saavuttaneet itseni lisäksi lukuisia muita lukijoita Twitterissä ja Facebookissa.

Panu on tunnollinen Kirkon työntekijä ja toivon kovasti hänen paluutaan pääkaupunkiseudulle. Kallio tarvitsee Panun kaltaista persoonallista pappia ohjaamaan seurakuntaan ja nykyajan kristittyjä. Kallio katso mahdollisuuttasi.” 

--
Katja Koskensalo, lähetyssihteeri, Raision seurakunta:

”Panu Partanen sopisi Kallion kirkkoherraksi rohkeana erilaisten vähemmistöjen puolestapuhujana. Panu on sopiva sekoitus Raamattunsa tuntevaa hengenmiestä ja muuttuvan ajan vaatimuksiin ratkaisuja etsivää pappia, jolle jokainen ihminen on tärkeä. Hän kunnioittaa syvästi myös itsensä kanssa toista mieltä olevaa keskustelukumppania, enkä ole havainnut hänen koskaan tahallisesti loukanneen ketään, joskus kiivaiksikin äityvissä sosiaalisen median keskusteluissa.

Nykyisessä työssään Panu on perehtynyt monipuolisesti seurakunnan eri työmuotoihin, pienessä seurakunnassa kun saa välillä olla pappi, välillä lukkari ja lumilapiokin pysyy käsissä, jos kukaan muu ei kirkon portaita ehdi siivota. Eli hän tietää myös muiden seurakunnan työntekijöiden arkitöistä. Ja jos tiedoissa on aukkoja, Panu pyrkii aktiivisesti ottamaan asioista selvää.” 

--
Niina Heinonen, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Toivakan seurakunnan luottamushenkilö:

”Olen tuntenut Panu Partasen siitä asti, kun hän tuli Toivakkaan kirkkoherraksi vuonna 2012. Olen omin silmin nähnyt, kuinka Toivakan seurakunnan toiminta on muuttunut aktiivisemmaksi ja monipuolisemmaksi hänen innostavan ja ennakkoluulottoman asenteensa myötä. Hänen rohkaisemanaan Toivakassa on esimerkiksi saarnavuorossa ollut välillä seurakuntalaisiakin, mikä kertoo siitä, että hän uskaltaa jakaa vastuuta ja tehtäviä.

Persoonana Partanen on helposti lähestyttävä. Hänelle on helppo puhua asioista, sillä hänestä huokuu välittäminen ja lähimmäisenrakkaus. Partasella on taito kohdata ihmiset aidosti – ikään, sukupuoleen, ihonväriin tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Partanen ei ole pelkästään kirkossa aktiivisesti käyvien seurakuntalaisten pappi, vaan myös (tai ehkäpä erityisesti) niiden, jotka ovat etääntyneet kirkosta. Ei siis ihme, että hän on pidetty ihminen niin nuorten kuin varttuneemmankin väen keskuudessa.

Lisäksi Partanen ottaa rohkeasti kantaa asioihin ja puolustaa väsymättä maahanmuuttajien, seksuaalivähemmistöjen ja kaikkien heikommassa asemassa olevien oikeuksia. Hän peräänkuuluttaa tasa-arvoisuutta eikä nosta itseään muiden yläpuolelle, mitä arvostan hänessä suuresti. Hänellä on kyky kirjoittaa puhuttelevia ja rohkaisevia saarnoja sekä kirjoituksia, jotka myös haastavat ajattelemaan asioita uudesta näkökulmasta.

Näihin vedoten Panu Partanen olisi mielestäni erinomainen valinta Kallion seurakunnan kirkkoherraksi.”

--
Tuomas Antola, Myrskylän seurakunnan kirkkoherra (1.3.2018 alkaen Korson kirkkoherra):

”Olen oppinut tuntemaan Panua kirkollisen työn johtamisen kurssin yhteydessä (KIRJO III). Olen havainnut, että Panulla on selkeä visio siitä, miten kirkollista työtä ja johtamista kirkossa tulisi kehittää. Hän on profiloitunut idearikkaana innovaattorina mutta taitaa esimerkillisesti myös henkilöstöjohtamisen.

Pienehkön seurakunnan kirkkoherran roolissa saa tutustua laaja-alaisesti kirkon työhön, mikä antaisi asiantuntevan ja vankan pohjan seurakuntatyön johtamiseen myös Kalliossa.

Panun vuorovaikutustaidot, avoin ja välitön ilmaisu sekä habitus ruokkivat luottamusta seurakuntatyössä ja siviilielämässä. Hänen sosiaalisen median huippuosaamisensa ja aktiivisuutensa rikastuttaisi entisestään seurakunnan toimintaa ja olisi arvokas kulma myös nuorten aikuisten tavoittamisessa.”

--
Juhani Happonen, peruskoulunopettaja (eläkk.) freelance-toimittaja Radio Deissä ja TV 7:ssä sekä lehdistössä. Toiminut yhteiskristillisenä julistajana/evankelistana eri kirkkokuntien tilaisuuksissa sekä ns. vapaissa herätysliikkeissä vuosikymmenten ajan: 

"Tunnen kirkkoherra Panun noin kymmenen vuoden ajalta. Olen saanut pitää hänen kanssaan kirkkotilaisuuksia mm. Vesannolla, Siilinjärvellä ja Maaningalla. Asuttuani Helsingissä ja tuntien Kallion seurakunnan erityispiirteen ja -aseman Helsingin kaupungin eräänä sekularisoituneimmista seurakunnista, ymmärrän, että Panun monilahjakkaan ja -puolisen luonteen ominaisuudet tulisivat erityisen mielekkäällä tavalla siellä hyötykäyttöön. Hän on mies, joka ymmärtää Sanan mukaisen velvoitteen Raamattua ja kirkon käsikirjoja noudattavan työskentelyn merkityksen, mutta samalla yksilöihmisen, seurakuntalaisen ja sydämen kristitynkin vajavaisuuden parhaimmissakin pyrkimyksissään Jumalan lapsena kilvoittelemisessa. Kallion seurakunnan mahdollisuus toimia kristillisen valon levittäjänä kantaväestölle vieraiden uskontojen viidakossa tarvitsee näkemykseni mukaan Panun kaltaisen määrätietoisen, riittävän itsetietoisen ja samalla yhteistyökykyisen johtajan Kallion kirkon seurakunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskellä."

--
Samu Repo, johtava kappalainen, Eurajoen seurakunta: 

Opiskelutoverini Panu on ihmisenä ja pappina samalla ihmisläheinen ja syvästi teologiaan perehtynyt. Tämä näkyy siinä, miten hän kohtaa ihmiset. Hän on aidosti kiinnostunut toisesta ihmisestä Kristuksen kuvana. Panun saarnat ja puheet tuovat evankeliumin sanoman tähän päivään. Hän ei pelkää myöskään ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja laitta itseään likoon.

Panu on innostava ja uutta luova pappi. Ja oma tuntumani myös entisenä stadilaisena ja Kalliossa syntyneenä on, että Panu olisi oiva valinta Kallion kirkkoherraksi.

--
Jorma Staudinger, kapteeni evp., kirkkovaltuuston pj. 2010-2014, Mikkeli: 

Kirkkoherra Panu Partasen toiminta Toivakan kirkkoherrana on ollut vakuuttavaa, ammattimaista ja tuloksia tuottavaa, joten voin lämpimästi suositella hänen valintaansa Kallion kirkkoherraksi. 

Pian virkaan astumisensa jälkeen kävi selväksi, että hän oli asialleen omistautunut, innostava ja eteenpäin katsova persoona. Myös hänen esimies- ja johtamistaitonsa ovat sittemmin saaneet tunnustusta niin työntekijöiden, luottamushenkilöstön ja seurakuntalaistenkin taholta.

Tällaisessa luottamuksen ilmapiirissä hän pani alulle ja toteutukseen joukon uudistuksia, joiden tulokset ovat kiistattomat. Merkittävimmät edistysaskeleet uudistustyössä seurakunta saavutti uuden strategian luomisessa, jalkauttamisessa ja seurannassa. 

Jumalapalveluselämän kehittäminen ja siihen kytkeytyvät vapaaehtoistoiminta eteni alun kypsyttelyvaiheesta vähin erin käytännön toteutukseen sekä yhä jatkuvaksi prosessiksi. 

Työalojen kehittäminen eteni niin ikään. Erityisen tärkeää oli se, että Panu Partanen antoi vastuuta alaspäin paitsi työntekijöille, luottamushenkilöstölle, vapaaehtoisille avustajille ja myös riviseurakuntalaisille. 

Myös seurakuntavaalien avoin valmistelu ja tiedottaminen toivat erinomaisen tuloksen. 

Toivakan seurakunnan taloudenpito oli vuosien saatossa urautunut ns. vanhaksi kaavaksi. Myös tähän saatiin muutos Panu Partasen johdolla siirtymällä ns. raamibudjettiin. Tästä seurasi, että työntekijöille annettiin vastuuta aiempaa enemmän. Eli osaltaan rakennettiin tulo- ja menoarviota alhaalta ylöspäin. Tällä oli merkitystä työyhteisön ja luottamushenkilöstön yhteistyölle ja talousymmärrykselle. Tässä yhteydessä myös työntekijöiden tehtävänkuvaukset ajantasaistettiin ja palkat tarkistettiin. 

Panu Partanen otti tehtävässään alun alkaen avoimuuden, yhteydenpidon ja tiedottamisen vahvasti esille. Hän piti yhteyttä alueen lehtiin ja kirjotti niihin paitsi kirkollista asiaa myös seurakunnan arkea käsitteleviä kirjoituksia. 

Hän otti ennakkoluulottomasti sosiaalisen median seurakuntakuntatyön ja jumalanpalveluselämän käyttöön (mm. saarnat). Tällä onkin yhä vahva asema seurakunnassa ja hänelle henkilökohtaisesti. 

Hän osallistui laaja-alaisesti toivakkalaisten elämään ja toimintaan. Hän saavutti hyvin vuorovaikutustaitojensa ansiosta pian eri tahojen hyväksynnän ja tuen. 

Panu Partasesta tuli pian seurakuntalaisten keskuudessa ”meidän Panu”. Näin sekä aikuisväestön että erityisesti nuorten keskuudessa. Se oli seurausta esimerkillä johtamisesta, avoimuudesta ja innostuneisuudesta; itsensä likoon laittamisesta. 

Hän on kunnioitettava sielunpaimen. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti