9.8.2016

Saarna apostolien päivä 24.7.2011 (Kalevi Lehtinen in memoriam)


Matt. 16:13-19
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: "Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?" He vastasivat: "Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista." "Entä te?" kysyi Jeesus. "Kuka minä teidän mielestänne olen?" Simon Pietari vastasi: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika."
    Jeesus sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu."

Rakastettu ja maailmallakin tunnettu evankelista Kalevi Lehtinen kuoli traagisesti viikko sitten. Hän oli oman aikamme apostoli, Jeesuksen lähettiläs. Niin nuoret kuin vanhat jäivät kaipaamaan häntä ja hänen eläviä opetuksiaan. Onneksi hänen sanomansa elää vieläkin lukuisten kirjojen, äänitteiden, televisio-ohjelmien, haastattelujen ja muistojen kautta. Kova juoksumies on vihdoin päässyt maaliinsa: ”Olen kilpaillut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni” (2. Tim 4:7). 

Eräässä puheessaan Kalevi haastoi kuulijoitaan aloittamaan evankeliumin kertomisen omasta ystäväpiiristä. Hän tyrmäsi usein esiintyvän ajatuksen, etteivät ihmiset olisi kiinnostuneita Jeesuksesta. Hän sanoi: ”Ihmiset ovat pettyneitä kirkkoon ja uskontoon, mutta sisimmässään janoavat todellista elävää Kristusta. Vastaammeko Herralle: - Lähetä minut?”

Syvällä sisimmässään ihmiset ovat siis kiinnostuneita Jeesuksesta. Vaikka syntiinlangennut maailma on hylännyt Vapahtajansa, se silti kaipaa hänen yhteyteensä joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Vain elävä Kristus voi sammuttaa tämän janon. Tänäkin päivänä monen levottoman ihmisen salainen rukous on yhteneväinen Psalmistin kanssa: ”Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa” (42:2).

Kalevi Lehtinen kehotti meitä puhumaan ja kyselemään Jeesuksesta. Hän uskoi vankasti, että ihmisillä on hänestä mielipide ja he tahtovat kuulla hänestä lisää. 

Kysellä Jeesuksesta. 

Tämä sama tapahtuu päivän evankeliumissa. Siinä Jeesus kyselee opetuslapsiltaan: ”Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?”, ”Entä te?, kysyi Jeesus. Kuka minä teidän mielestänne olen?” 

Luulen, että nykypäivän ihmiset antaisivat tähän katugallupiin samansuuntaisia vastauksia kuin Jeesuksen aikalaiset. He sanoisivat Jeesuksesta: ”Hän oli hyvä opettaja, esikuvallinen ihminen, profeetta, Jumalan mies jne.” Jokainen Jeesuksen aikalainen saattoi omalla järkeilyllään todistaa, että hän oli erikoislaatuinen mies. Hänen ihmeensä ja opetuksensa olivat kiistaton näyttö siitä. Samoin jokainen vähänkään historiaan ja Raamattuun perehtynyt nykyihminen on suorastaan pakotettu toteamaan, että Jeesus oli merkittävä persoona. Järkeilyllä ja ihmisviisaudella pääsee tiettyyn rajaan asti, mutta ei tarpeeksi pitkälle. Jeesuksen lopullinen salaisuus ei avaudu kyselemällä asiaa ihmisiltä, lihalta ja vereltä. Usko siihen, että Jeesus on Messias, Jumalan lähettämä Pelastaja, voi syntyä meissä vain siten, että Jumala sen meissä vaikuttaa. Hän vaikuttaa sen niin meissä kuin Pietarissa, kun hän todisti Herralle: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” Tähän Jeesus vastasi: ”Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.” Usko on lahjaa. Jumalan lahjaa. Onnellinen on se, joka sen saa vastaanottaa. Sillä Jumalan ilmoitus Pojassaan on tapahtunut juuri sitä varten, että siihen vastattaisiin myöntävästi. Aamen, Sinä Jeesus olet elävän Jumalan Poika!    

Tarvitsemme Jumalan itsensä vakuutusta siitä, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Jumalan sanassa ja ehtoollisen sakramentissa me sen tänään kirkkaasti kuulemme ja koemme – jälleen kerran. Eikö tämän pitäisi jo riittää? Vai vaadimmeko Jumalalta vielä lisää merkkejä? Jos sydämesi on vielä epävarma, rukoile nöyrästi: ”Herra, ilmoita itsesi myös minulle.” Ole kärsivällinen, älä anna periksi, vaan odota Herran vastausta! Sitten kun Jumala puhuu sydämeemme, emme voi enää vaieta, vaan tahdomme kertoa Jeesuksesta uudella tavalla: Hän ei ole ainoastaan hyvä opettaja, esikuva tai pelkkä profeetta. Hän on elämän antaja, syntien sovittaja, taivaan ovien avaaja, kaikki kaikessa! Hänessä on elämä ja elämä on kaikkien ihmisten valo (Joh 1:4).

Kalevi Lehtinen korosti, että Jeesus käski tehdä kaikista maailman kansoista ja ihmisistä opetuslapsia. Kun Kristus antoi lähetyskäskyn, hän sanoi, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joten sen täytyy olla myös mahdollista. Kristitty on ihminen, joka menee taivaaseen, mutta opetuslapsi on ihminen, joka myös vie muita sinne mukanaan. 

Opetuslapsi on ihminen, joka vie myös muita taivaaseen mukanaan. 

Olemme Herran palveluksessa. Aivan kuten Pietari, apostolit ja Kalevi Lehtinen. Sanomme: - Lähetä minut! Mikäli uskomme, että uskomme on lähtöisin Jumalasta, kaikki on mahdollista: ”Kaikki, mikä on syntyisin Jumalasta, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, tämä on maailman voittanut: meidän uskomme. Kuka sitten voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, että Jeesus on Jumalan Poika?” (1 Joh 5:4-5). Jumala varustaa meidät kertomaan sanomaa Pelastajasta eteenpäin: lähelle perhe- ja ystäväpiiriin, Suomen kansalle, Israeliin ja koko maailmaan. Hän auttaa meitä kutsumaan lähimmäisiämme seurakuntayhteyteen, Kristuksen kirkon yhteyteen, jolla on valta julistaa syntienanteeksiantoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Jolle on annettu Sana ja sakramentit. Tämä ei ole kuitenkaan meidän kirkkomme, tämä on Jeesuksen kirkko. Hän on sen perustanut ja pitää siitä huolen. Me emme voi rakentaa kirkkoa kuin muurauslaastia lisäämällä siihen mielestämme oikeita aineksia sopivassa suhteessa. Jeesuksella on jo ainekset kasassa, hän vastaa kirkkorakennuksensa tulevaisuudesta. Hän liittää meidät elävään ruumiiseensa, jota eivät tuonelan ja pahan voimat koskaan voita: ”Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus. Hän liittää koko rakennuksen yhteen niin että se kasvaa Herran pyhäksi temppeliksi, ja hän liittää teidätkin Hengellään rakennuskivinä Jumalan asumukseen” (Ef 2:20-22).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti