30.6.2016

Ilmoitus Toivakan seurakuntien yhteistyön päättymisestä (PaikallisUutiset 28.1.2015)


Useissa medioissa on nostettu esiin Toivakan seurakuntien yhteistyön päättyminen. Vahvistamme, että tältä osin tieto on oikea. Tahdomme kuitenkin vielä korjata muutaman väärinymmärryksen ja kehottaa kaikkia toistensa mielipiteiden kunnioittamiseen.

Elämässä tulee ristiriitoja, suurempia ja pienempiä. Koska meillä on erilaisia näkökantoja, kitkaa syntyy. Tällä erää Toivakan seurakuntien vastuuhenkilöiden näkemykset raamatuntulkinnasta ja eettis-moraalisista kysymyksistä ovat liian suuret, jotta läheistä yhteistyötä voitaisiin jatkaa. On aikalisän paikka.      

Katsomme, että seurakuntien toiminta on ollut suoraselkäistä: molemmat ovat uskollisia omalle näkemykselleen ja pitävät siitä kiinni. Tätä rehellisyyttä on syytä kunnioittaa.

Julkinen keskustelu tavoittaa harvoin kaikkea sitä, mitä henkilökohtaisissa kohtaamisissa sovitaan. On totta, että yhtenä eron syynä ovat poikkeavat käsitykset samaa sukupuolta olevien parisuhteista ja homoseksuaalisuudesta yleensä. Paikallisilla tapahtumilla on ollut kuitenkin suurempi merkitys kuin valtakunnallisilla. Eduskunnan äänestys tasa-arvoisesta avioliittolaista ei suoranaisesti ollut ongelman ytimessä, vaikka ajallisesti se sijoittuikin samaan yhteyteen. Opilliset erot juontavat syvemmälle: ne eivät ole syntyneet yhdessä yössä, vaan pitemmän ajanjakson kuluessa.   

Toisena tarkennuksena nostamme esiin sen, että kaikki ovat tervetulleita molempien seurakuntien tilaisuuksiin. Joistakin kirjoituksista on saanut kuvan, että etenkin helluntaiseurakunta olisi asettanut ehtoja sille, ketkä heidän joukkoonsa saavat tulla. Tämä ei pidä paikkaansa. Molemmat seurakunnat  sitoutuvat ihmisten tasaveroiseen kohteluun toiminnassaan ja muissa ihmiskohtaamisissa. Uskomme, että jokainen ihminen on Jumalan kuva, sellaisenaan ainutlaatuinen ja äärettömän arvokas.      

Martin Luther King on todennut: ”Ihmistä ei mitata sillä, millainen hän on hyvinä ja helppoina aikoina, vaan millainen hän on haasteiden ja vaikeuksien edessä.”

Kristittyjen yhteys on Toivakassa haastettu. Se, miten tämän asian kanssa elämme, on meistä kiinni.  Todellista lähimmäisenrakkautta on tulla toimeen silloin, kun tunteet ja ajatukset kuljettavat meitä kauemmaksi toisistamme. Siinä sydäntämme mitataan. Iloitsemme, että seurakuntien välinen keskusteluyhteys on säilynyt. Luotamme edelleen Jumalan johdatukseen asiassa.


Panu Partanen                                  Miika Huotari
kirkkoherra                                       pastori
Toivakan seurakunta                         Toivakan helluntaiseurakunta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti